Corona treft startups hard

Geplaatst op: 16 augustus 2020

Helft is binnen drie maanden door geld heen.

Ruim tachtig procent van de Nederlandse tech-startups lijdt aanzienlijk inkomstenverlies en komt na september zonder funding en cashflow te zitten als de coronacrisis blijft voortduren. Dertien procent staat nu al het water aan de lippen, terwijl 42 procent binnen een tot drie maanden door het werkkapitaal heen is. Nog eens een derde vreest over een halfjaar zonder geld te zitten.

Dit blijkt uit een enquête die Techleap heeft gedaan onder 445 startups (zo’n acht procent van alle startups) en een aantal investeerders. De meeste oprichters denken op korte termijn een overbruggingskrediet of andere noodhulp nodig te hebben. De bedragen variëren daarbij doorgaans van honderd- tot vierhonderdduizend euro.

Bijkomend probleem is dat ook de beschikbaarheid van risicokapitaal krimpt. De verstrekkers van venture capital zijn afwachtend geworden. 27 procent van de startups heeft een structurele kapitaalinjectie nodig. Volgens Techleap moet de overheid maatregelen nemen om de instroom van nieuw kapitaal te stimuleren. Een overgrote meerderheid van de venture capital investeerders hebben minder vertrouwen in de markt gekregen. 65 procent stelt investeringen uit.

Ontwrichting
Uit de studie blijkt verder dat 84 procent van de corona-impact zich concentreert op drie gebieden: vertragingen bij het ondertekenen van contracten door klanten, problemen bij het binnenhalen van geld en het verlies van bestaande klanten of business. Vrij gering is het percentage startups (drie) dat zich het meest zorgen maakt over ontwrichtingen in de bevoorradingsketen.

Momenteel is 85 procent van de onderzochte bedrijven actief bezig in de kosten te snijden. Deze kostenreductie raakt zowel de operaties als de algemene investeringen en marketing. Zestien procent is gestopt met de ontwikkeling.

Het steunpakket dat het kabinet de afgelopen week aankondigde, kan de meeste startups niet redden. Zo’n negen procent doet een beroep op de kredietfaciliteit BMKB waarbij de staat extra funding geeft bovenop het krediet van de bank of de oprichter. Dit lage percentage houdt verband met een regeling gemaakt voor het mkb. Met startups is minder rekening gehouden. Een van de vereisten is dat een bedrijf ten minste drie jaar bestaat. Veel jonge startups die het moeten hebben van ‘seed capital’ vallen hierdoor buiten de boot. Iets meer dan de helft van de startups heeft tot dusver geen gebruikgemaakt van een overheidsfaciliteit.

Twee derde van de startups hebben een overbruggingsfinanciering nodig om de dagelijkse kosten te kunnen dekken totdat de situatie weer ‘normaal’ wordt. De behoefte is het grootst aan werkkapitaal op de korte termijn. Maatregelen moeten vooral daarop gericht zijn, stelt Techleap. Iets meer dan een kwart zit ook te springen om structureel kapitaal.

Oproep
Prins Constantijn roept bedrijven op om hun rekeningen op tijd te voldoen. De speciale gezant van de Nederlandse startup-sector en gezicht van Techleap deed dit vanochtend via Twitter. De neiging om betalingen uit te stellen, is volgens de startup-prins funest voor zzp’ers, mkb en startups. ‘Draag bij en betaal je rekeningen’, maant hij.

Bron: Computable

Geef een reactie

Terug naar het overzicht